Dawka Motywacji

cytaty dla osób, które chcą osiągnąć w życiu coś więcej

T. Harv Eker - cytaty

kanadyjski biznesmen i mówca

Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, co chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą.

Bogaci wybierają, by płacono im w oparciu o rezultaty, jakie uzyskują w pracy. Biedni chcą, by płacono im za spędzony w niej czas.

Nie wystarczy być we właściwym miejscu we właściwym czasie. Trzeba być właściwą osobą we właściwym miejscu we właściwym czasie

Pomaganie ludziom wzrastać i spełniać marzenia jest najszybszą drogą do sukcesu - zarówno ich, jak i Twojego.

Brak pieniędzy nie jest problemem. Jest jedynie symptomem tego, co dzieje się wewnątrz Ciebie.

Bogaci podziwiają innych bogatych. Biedni nie cierpią bogatych.

Cytaty znanych ludzi